Kterým oblastem firemního vzdělávání se věnujeme?

Kterým oblastem firemního vzdělávání se věnujeme?

Utváření týmu = team-building

Máte skupinu osob, které mají společně určený úkol? Potřebujete, aby tato skupina podala výkony vyšší než je prostý součet výkonů jednotlivců? Pak potřebujete TÝM! Každá skupina lidí musí nejprve projít fází utváření týmu s několika mezifázemi, než se z ní stane skutečný tým. Některým skupinám to trvá týdny, některé do fáze stabilního výkonu ani nedospějí. Smyslem teambuildingu je provést skupinu počátečními fázemi tak, aby se úspěšně dostala co nejblíže k fázi stabilního výkonu. 
 

Podpora, rozvoj týmu = team-work

Váš tým už existuje, dokonce i na úkolech společně pracuje, ale... Pokud nemáte pocit synergie, pokud výkon Vašeho týmu očividně nepřevyšuje součet výkonů jednotlivců, nebo pokud potřebujete nastavit spolupráci několika týmů, podpořte svůj tým rozvojovým programem zaměřeným na teamwork připravený na míru jen Vašemu konkrétnímu týmu. V těchto programech se nejčastěji zaměřujeme na komunikaci, tvorbu strategií, práci s neúspěchem. Vždy je důležité přesné zadání programu, zpracování doporučení i po skončení rozvojového programu je součástí zakázky.
 

Budování, rozvoj firemní kultury

Přemýšlíte, jak odměnit své zaměstnance a zároveň podpořit týmového, firemního ducha ve Vaší společnosti? Pro Vás jsme schopni připravit odlehčenou verzi teambuildingového programu. "Odlehčenou" od rozborů a přímého koučinku, o to však bohatější na zážitek společné práce. Tyto akce jsou většinou navrženy v jednotném celodenním duchu (a zakončeny rautem nebo jinou společenskou oslavou). 
 

Osobnostní rozvoj, rozvoj manažerských / komunikačních / problem-solving ... kompetencí

Potřebujete cíleně rozvíjet u členů Vašeho týmu některý druh kompetencí? Chcete rozvíjet své lidi i osobnostně? Jsme schopni připravit jedno / dvoudenní teambuildingový program pro Váš tým zaměřený na rozvoj určitého druhu kompetencí. Metoda zážitkového učení je kombinována s koučingem a rozvojem skupinové dynamiky.