Vědohrátky - zábavné vědecké pokusy pro děti 1. stupně ZŠ

29.03.2015 20:30

  Fyzikální, chemické, biologické pokusy pro děti 1. stupně ZŠ – možno do třídy i na zahradu. Věda otevřená pro nejmenší jako velká zábava. Cena: dle náročnosti pokusů, orientačně 30,-Kč / dítě. Časová náročnost: min. 1 vyučovací hodina, ideálně 2 vyuč.h.

Každý žák dostane svůj vlastní pracovní list s postupy, doplňováním a základními pojmy. Vědohrátky výborně naplňují mezipředmětové vazby a podněcují žáky k vlastní vědecké aktivitě.