NMR - nukleární magnetická rezonance - co ta tři slova znamenají?

03.10.2014 22:09

 Přednáška / prezentace pro SŠ.

 Magnetická rezonance - co to je? Princip, užití, rozdíly oproti RTG a SONO. Tato 45 min audiovizuální prezentace (nutnost dataprojektoru v učebně) vysvětluje tyto pojmy: jádro, spin, magnetický moment, magnetické pole, nukleární magnetická rezonance, tomograf, spektrometr, RTG, SONO, DNA, izotop. Obzvláště vhodné pro fyziku gymnázia nebo do semináře biologie / chemie. Studenti se také seznámí s vědeckou prací.

Cena: dohodou dle vzdálenosti od Klatov a počtu objednaných prezentací, orientačně 200 Kč.