Krásná zimní fyzika - prezentace / přednáška pro SŠ / poslední ročníky ZŠ

10.09.2014 10:47

  45 min prezentace s audiovizuálními prvky má za úkol povzbudit zájem studentů o hlubší poznání fyzikálního vnímání světa - vysvětlení zdánlivě záhadných jevů (podchlazená voda a její chování) a poznání fascinujících příčin běžných jevů na molekulární / atomové úrovni. Během této přednášky se studenti seznámí s těmito tématy: vodíkové můstky, anomálie vody, fázové přechody, metastabilní strukturní formy ledu, krystalizace (krystalizační jádra), led/ sníh/ kroupy, odpařování vody. Pro uskutečnění této přednášky je nutné mít ve třídě, kde se bude prezentace konat, audiovizuální zařízení (dataprojektor, repráky). Cena: dohodou dle dojezdové vzdálenosti od Klatov a množství hodin, orientačně 200,-Kč.