Kluby nadaných dětí

08.07.2018 23:14

Mensa ČR zaštiťuje činnost různých klubů a skupin pro nadané děti po celé republice tzv. kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.

Na Klatovsku vzniklo postupně 5 takovýchto klubů. Všechny nesou jednotný název LogIQ Klub nadaných dětí a všechny mají velice podobnou náplň, neboť lektorky společně tvoří jejich náplň.

Věkové zacílení je první stupeň základní školy. Kluby nadaných dětí spolupracují se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s různými institucemi vědeckého a výzkumného charakteru, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubů. Četnost schůzek je 1x týdně a náplní jsou aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty, logické a deskové hry, exkurze.

 

Lektorky klubů:

RNDr. Kateřina Vágnerová – učitelka fyziky na ZŠ Masarykova Klatovy, učitelka matematiky na SŠZP Klatovy; zastřešuje činnost všech LogIQ Klubů nadaných dětí na Klatovsku, aktivně vede LogIQ na 2 ZŠ v Klatovech a podílí se na vedení LogIQ na 1 ZŠ v Klatovech a v Janovicích.

Mgr. Jana Rožňová – učitelka přírodopisu a matematiky na ZŠ Janovice nad Úhlavou; vede LogIQ Klub nadaných dětí v Janovicích a v Nýrsku.

Mgr. Hana Rychtaříková – učitelka českého jazyka a německého jazyka na ZŠ Čapkova v Klatovech. Vede LogIQ na ZŠ Čapkova.

 

Všechny kluby jsou prezentovány na www.deti.mensa.cz.