... rozvíjíme potenciál


Kluby nadaných dětí Klatovsko

08.07.2018 23:14

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zaštiťuje činnost různých klubů a skupin pro nadané děti po celé republice tzv. kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Na Klatovsku vzniklo postupně 5 takovýchto klubů....

—————