... rozvíjíme potenciál


Archiv článků

24.09.2018 08:32

NOC VĚDCŮ PÁTEK 5. 10. 19 - 22H

—————

17.09.2018 11:57

Finišujeme!

  PÁTEK 5. 10. 2018 19 - 22 hodin na 3 místech Klatov! Noc vědců v Klatovech se rozrůstá. Letos otevřou své brány pro všechny zvídavé děti i zvídavé dospěláky 3 instituce:   Kde se berou potraviny? Chcete zjistit, jak se vyrábí máslo, ovesné vločky nebo mošt? Poznejte původ...

—————

05.09.2018 11:22

Noc vědců v Klatovech na 3 místech!

Noc vědců v Klatovech se rozrůstá. Letos otevřou své brány pro všechny zvídavé děti i zvídavé dospěláky 3 instituce v čase 19 - 22h:     Kde se berou potraviny? Chcete zjistit, jak se vyrábí máslo, ovesné vločky nebo mošt? Poznejte původ některých potravin a vyzkoušejte si...

—————

08.07.2018 23:14

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zaštiťuje činnost různých klubů a skupin pro nadané děti po celé republice tzv. kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Na Klatovsku vzniklo postupně 5 takovýchto klubů....

—————

08.07.2018 22:52

Klatovská Noc vědců 2018 v přípravě

Letos chystáme rozšíření Nocvi vědců na více míst. Těšit se opět můžete na vědecké "dividlo" v Jedničce, vlastní pokusování a možná i nahlídneme pod pokličku místnímu muzeu. Zkusíte si vyluštit šifru? Objevíte princip kouzla? Odnesete si domů vědecký experiment? Všechny detaily akce budeme...

—————

28.04.2015 21:25

Žhavá jarní fyzika

Co se na jaře všechno se Zemí děje? Audiovizuální prezentace se spoustou otázek a nejedním překvapení pro žáky posledních ročníků ZŠ a prvních ročníků gymnázií. Podíváme se na úkazy a fakta od vesmíru až po jednotlivé atomy. Dotkneme se úkazů duha, bouřka, kroupy, osmóza a difúze, anomálie vody,...

—————

29.03.2015 20:30

Vědohrátky - zábavné vědecké pokusy pro děti 1. stupně ZŠ

  Fyzikální, chemické, biologické pokusy pro děti 1. stupně ZŠ – možno do třídy i na zahradu. Věda otevřená pro nejmenší jako velká zábava. Cena: dle náročnosti pokusů, orientačně 30,-Kč / dítě. Časová náročnost: min. 1 vyučovací hodina, ideálně 2 vyuč.h. Každý žák dostane svůj vlastní...

—————

24.11.2014 00:10

PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE INTELEKTOVÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

Oceněno Dotací z Fondu hejtmana 2014 Cíl projektu Cílem a smyslem projektu je podpořit zájem o rozvoj intelektových schopností dětí zejména předškoláků a školáků 1. stupně základní školy. Nabídnout rodičům dětí i vzdělávacím institucím (školy, školky) a dalším vhodným subjektům (knihovny,...

—————

03.10.2014 22:09

NMR - nukleární magnetická rezonance - co ta tři slova znamenají?

 Přednáška / prezentace pro SŠ.  Magnetická rezonance - co to je? Princip, užití, rozdíly oproti RTG a SONO. Tato 45 min audiovizuální prezentace (nutnost dataprojektoru v učebně) vysvětluje tyto pojmy: jádro, spin, magnetický moment, magnetické pole, nukleární...

—————

03.10.2014 21:54

TÝMOVÉ ÚKOLY PRO DĚTSKÉ SKUPINY

Teambuilding pro školní třídu / družinu Úkoly a hry tmelící kolektiv Zaměřeno na komunikaci, řešení problému skupinou  Program vhodný na hřiště či do parku (podzim / jaro) Lze objednávat opakovaně – týmové hry a úkoly podle stupně utvoření týmu! Péče o sociální/vztahové klima v kolektivu,...

—————