PÁTEK 5. 10. 2018 19 - 22 hodin na 3 místech Klatov!

Noc vědců v Klatovech se rozrůstá. Letos otevřou své brány pro všechny zvídavé děti i zvídavé dospěláky 3 instituce:
 

Kde se berou potraviny?

Chcete zjistit, jak se vyrábí máslo, ovesné vločky nebo mošt? Poznejte původ některých potravin a vyzkoušejte si jejich tradiční výrobu v naší ruční dílně.

KDE: Regionální centrum celoživotního vzdělávání (bývalý dominikánský klášter), Plánická 174 (1. patro, učebna 2.05)

 

Vědecké "dividlo" a vědecká laboratoř

Chcete si vyzkoušet práci v laboratoři? A jak "kyselé" jsou sladké limonády? Jestli Váš mobil vydává nějaké záření?

Výstava Čeští vědci a jejich vynálezy

Zároveň máte unikátní možnost prohlédnout si putovní výstavu Akademie věd ČR "Čeští vědci a jejich vynálezy"

KDE: Masarykova ZŠ, Národních mučedníků 185 (vstup hlavním vchodem)

 

Otevřená data - prozkoumej místo, kde žiješ, očima statistiky

Kolik máme v Klatovech aut? Kolik školáků musí každé ráno do školy? Kolik lidí nevlastní mobil? Dá se na tyto otázky vůbec odpovědět?
Přijďte se podívat, jaké možnosti nám skýtají jednoduché moderní statistické nástroje a kde se data do nich berou. Možná odpovíme i na vaše otázky...
 
KDE: Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 

 

 

 

 

 

 

 

Státní maturita z matematiky v pohodě!

 
Ucelený přípravný kurz k jarnímu termínu státní maturity - matematika. 40 x 60 minut od října do dubna, zakončeno maturitou nanečisto.
Max. 8 osob v kurzu. Cena 4000,-Kč splatná ve 2 splátkách za pololetí. Přihlášky během září do naplnění kurzu.

Příprava k přijímačkám na gymnázium / SŠ

 
I ve školním roce 2018/19 chystáme přípravné skupiny k přijímacím zkouškám z matematiky na gymnázia z 5. a 7. třídy ZŠ, na střední školy a gymnázia z 9. třídy ZŠ. Pro každou věkovou kategorii chystáme 1 skupinu o max. počtu 6 žáků. Příprava bude probíhat říjen - duben. Konkrétní den a čas bude domluven s přihlášenými žáky dle jejich časových možností. Zcela jistě to bude některý pracovní podvečer. 
 
Výuka probíhá: "Jednička" - Vídeňská 1, Klatovy
 
Náplň: modelové testy a příklady, vysvětlení a nácvik postupů, přijímačky nanečisto.
Cena: od 3 osob ve skupině 100,-Kč/60 min (1x týdně)
 
Přihlášky: mail katerina.vagnerova@seznam.cz tel. 604 245 723
 

NOVINKA V JEDNIČCE: VEČERNÍ KURZ KRESBY I JAKO PŘÍPRAVA K TALENTOVKÁM

 

Kroužky zábavné logiky

 

LogIQ Kluby nadaných dětí ve šk. roce 2018/19

Vědecké bádání, logické hry a zajímavé exkurze. Určeno nadaným, zvídavým dětem, kterým dopoledne ve škole nestačí k nasycení svých poznávacích potřeb. Kluby probíhají každý týden na vyjmenovaných školách, patří do sítě Klubů nadaných dětí Mensa ČR a přihlašování je možné přes školu / knihovnu nebo přímo lektorkám.  

 

Kroužky: 

ZŠ Masarykova Janovice nad Úhlavou - PONDĚLÍ 13.30 - 15.00 - začínáme v pondělí 17. 9. 

ZŠ Tolstého Klatovy - ÚTERÝ 14.00 - 15.00 - začínáme v úterý 25. 9. 

ZŠ Masarykova Klatovy - ČTVRTEK  12.45 - 13.30 (mladší děti) / 13.40 - 14.45 (starší děti) - začínáme ve čtvrtek 20. 9.

ZŠ Čapkova ul. Klatovy - PÁTEK 14.00 - 15.00 - začínáme v pátek 21. 9. 

Knihovna Nýrsko - ÚTERÝ 16 - 17h - začínáme v úterý 25. 9.  
 
 
Kontakt: Kateřina Vágnerová 604 245 723, katerina.vagnerova@seznam.cz
Jana Rožňová 724 526 268, j.roznova@seznam.cz
Hana Rychtaříková 777 999 561
 

 

Dětská vědecká konference skončila, další bude v červnu 2019.

ROZVOJ mozkové činnosti Feuersteinovou metodou

Zvyšování schopností myslet a řešit problémy. 
 
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování přináší vynikající výsledky ve zvyšování schopnosti myslet, řešit problémy a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Je možné ji použít jako nápravný program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využíváme ji jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. Pracujeme s ní individuálně i skupinově dle vhodnosti.
Program je zaměřen na zvyšování učebního potenciálu a reflektování svého myšlení. Účastníci se naučí hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování a aplikovat své strategie do života. Učí se tak metakognici nebo metamyšlení.

V Klatovech postupně otevíráme ucelené kurzy této metody pro skupiny dětí i dospělých. Máte-li zájem, ozvěte se nám, domluva konkrétních časů probíhá individuálně dle zájmu.

Od LEDNA  2018 v rámci Univerzity 3. věku  jedna skupina pro seniory.

 

Cena: individuální lekce dospělý 300,- Kč / 60 min + cena materiálu (dle rychlosti postupu cca 200,-Kč půlročně)

individuální lekce dítě 250,- Kč / 45 min + cena materiálu (dle rychlosti postupu cca 200,-Kč ročně)

skupinová lekce dospělý 100,- Kč / 60 min + cena materiálu (dle rychlosti postupu cca 200,-Kč půlročně)

skupinová lekce dítě 90,- Kč / 45 min + cena materiálu (dle rychlosti postupu cca 200,-Kč ročně)

Ve skupině max. 6 osob.

 

Vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu v Klatovech a okolí - to jsou spektrum-kurzy. Zaměřeno na rozvoj a jasný výsledek! 

Zabýváme se rozvojem lidského potenciálu ve dvou směrech: rozvoj týmů včetně budování týmu (teambuilding, kurzy teamwork, rozvoj firemní kultury) a rozvoj jednotlivců v oblasti intelektu, vědeckých kompetencí a studijních úspěchů. Naše aktivity jsou zaměřeny na děti od školky po dospělé a pro každou věkovou kategorii nabízíme něco jiného.