Kroužky zábavné logiky

LogIQ Klub nadaných dětí ve šk. roce 2020/21

Vědecké bádání, logické hry a zajímavé exkurze. Určeno nadaným, zvídavým dětem, kterým dopoledne ve škole nestačí k nasycení svých poznávacích potřeb. Kluby probíhají každý týden na vyjmenovaných školách, patří do sítě Klubů nadaných dětí Mensa ČR a přihlašování je možné přes školu nebo přímo lektorkám.  

I přes nepřízeň epidemické situace naše kluby fungují dále - přešli jsme zcela do online prostředí. 

Od 17. 5. 2021 jsme zpět na školách živě!

 

Kluby: 

ZŠ Tolstého Klatovy - ÚTERÝ 13.00 - 13.55 (mladší děti) // 14.05 - 15.00 (starší děti) - očekáváme stejný termín i v dalším školním roce 

ZŠ Masarykova Klatovy - ČTVRTEK  12.30 - 13.20 (mladší děti) / 13.30 - 14.30 (starší děti) - očekáváme stejný termín i v dalším školním roce

klub pro ostatní děti v Klatovech a okolí - PÁTEK 14.00 - 15.00 - záleží na  počtu přihlášených dětí; místo nedaleko ZŠ Čapkova  

 

Klub pro starší děti (II. stupeň ZŠ):

Gymnázium Jaroslavav Vrchlického Klatovy - domluva vždy podle časových možností zájemců daný školní rok

 
 
Kontakt: Kateřina Vágnerová 604 245 723, katerina.vagnerova@seznam.cz

 

Dětská vědecká konference v červnu 2021 SE PŘIPRAVUJE!

Termín: sobota 19. 6. 2021
Místo: Klatovy, refektář jezuitské koleje
Sledujte samostatný web této akce dvk.fyzika.net

ROZVOJ mozkové činnosti Feuersteinovou metodou

Zvyšování schopností myslet a řešit problémy. 
 
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování přináší vynikající výsledky ve zvyšování schopnosti myslet, řešit problémy a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Je možné ji použít jako nápravný program pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využíváme ji jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. Pracujeme s ní individuálně i skupinově dle vhodnosti.
Program je zaměřen na zvyšování učebního potenciálu a reflektování svého myšlení. Účastníci se naučí hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování a aplikovat své strategie do života. Učí se tak metakognici nebo metamyšlení.

V Klatovech postupně ukázky a kurzy této metody pro skupiny dětí i dospělých, v rámci Univerzity 3. věku skupina pro seniory (plánované otevření uceleného kurzu opět v září 2022), v rámci LogIQ klubu jako součást náplně programu. 

 

Pokud máte zájem o metodu, otevření kurzu u vás nebo ukázku, kontaktujte nás. 

 

Vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu v Klatovech a okolí - to jsou spektrum-kurzy. Zaměřeno na rozvoj a jasný výsledek!